اخبار و اعلانات
دومين جلسه ستاد نوروزي روابط عمومي هاي شهرداري اهواز برگزار شد
 دومين جلسه ستاد نوروزي روابط عمومي هاي شهرداري اهواز برگزار شد . به گزارش سايت شهرداري اهواز در اين جلسه آخرين هماهنگي هاي مربوط به آماده سازي شهر جهت استقبال از مهمانان نوروزي صورت گرفت. در اين جلسه مقرر شد در كليه مناطق هشتگانه شهرداري به ...
یکشنبه، 20 اسفند 1391 - 09:20
 راه اندازي سامانه راهنماي مسافران نوروزي شهرداري اهواز
دومين جلسه هماهنگي راه اندازي سامانه راهنماي مسافران  نوروزي  شهرداري اهواز  برگزار شد.  به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري اهواز در اين جلسه كه في مابين مديريت         روابط عمومي و امور بين...
پنجشنبه، 10 اسفند 1391 - 12:46
گردشگری مجازی سایت شهرداری
سامانه اطلاعات مکانی نشریه پژواک شهر

 
شهردار اهواز

رضا امینی

 
دانلود نسخه موبایل نقشه اهواز