ترمینال های مسافربری

تلفن

نشانی

نام

- بزرگراه آیت ا.. بهبهانی - جنب بهشت آباد ترمینال آبادان
- سه راه خرمشهر - نرسیده به کارخانه آرد جنوب ترمینال اندیمشک
- سه راه خرمشهر ترمینال حمیدیه - سوسنگرد
- خیابان انقلاب - بین باهنر و سروش ترمینال دزفول
- کوی سپیدار - سه راه تپه ترمینال شرق
- سه راه خرمشهر - میدان انقلاب ترمینال هفده گانه
 

 

فرودگاه و آژانس های خدمات مسافرتی

نام

نشانی

تلفن

فرودگاه بین المللی اهواز

بلوار پاسداران - جاده اختصاصی فرودگاه

4434600

آژانس مسافرتی اکسین

کیانپارس

3922200

آژانس مسافرتی امید پرواز مهر

آزادگان

2274453

آژانس مسافرتی آریا سفر جنوب

خشایار

3795673

آژانس مسافرتی بهادری

سلمان فارسی

2202057

آژانس مسافرتی پریا پرواز جنوب

فرهنگ شهر

3366384

آژانس مسافرتی پیک خورشید

شریعتی

5518881

آژانس مسافرتی توربانان جنوب

زیتون کارمندی

4440843

آژانس مسافرتی توسکا سیر سعادت

سلمان فارسی

2234320

آژانس مسافرتی جهان رهیافت

کوی ملت

4451593

آژانس مسافرتی خوش سفران خلیج فارس

کوی انقلاب

3788782

آژانس مسافرتی روناش

کیانپارس

3387299

آژانس مسافرتی سپهر ایرانیان

آزادگان

2235007

آژانس مسافرتی ستاره جنوب

کیانپارس

3383831

آژانس مسافرتی سیر و سفر معراج

گلستان

3730400

آژانس مسافرتی سیمرغ سیر جنوب

انقلاب

3787777

آژانس مسافرتی طیاره

آزادگان

2274956

آژانس مسافرتی غزنوی

کوی انقلاب

3784051

آژانس مسافرتی فروزانفر

سلمان فارسی

2230761

آژانس مسافرتی کارون

کیانپارس

3382020

آژانس مسافرتی کبیر

امانیه

3366607

آژانس مسافرتی کبیران

کیانپارس

3377780

آژانس مسافرتی کوین اهواز

زیتون کارمندی

4438243

آژانس مسافرتی کهکشان اهواز

فلکه فرودگاه

4435858

آژانس مسافرتی مادر

سلمان فارسی

2202662

آژانس مسافرتی ماهر جنوب

سلمان فارسی

2236273

آژانس مسافرتی مهراد

کیانپارس

3333398

آژانس مسافرتی نخل طلایی کارون

کیانپارس

3285674

آژانس مسافرتی نیایش پرواز

میدان شهداء

2921190

آژانس مسافرتی یاقوت

کوی انقلاب

3777924