پاسگاههای انتظامی

نشانی

تلفن

نام

 

2241049(0611)

پاسگاه شماره ۱

 

2222550(0611)

پاسگاه شماره ۲

 

2221260(0611)

پاسگاه شماره ۳

 

3360569(0611)

پاسگاه شماره ۴

 

70634(0611)

پاسگاه شماره ۵

 

3360673(0611)

پاسگاه شماره ۶

 

3370673(0611)

پاسگاه شماره ۷

 

4444573(0611)

پاسگاه شماره ۸

 

72671(0611)

پاسگاه شماره ۹

 

4446488(0611)

پاسگاه شماره ۱۰

 

3329056(0611)

پاسگاه شماره ۱۱

 

5550344(0611)

پاسگاه شماره ۱۲

 

332262 (0611)

پاسگاه راه آهن

 

5512392(0611)

گذرنامه

 

5-3333334(0611)

راهنمایی رانندگی

 

75061-82699(0611)

کشف جرائم

 

2241812-3369999(0611)

مبارزه با مواد مخدر

 

3338432(0611)

معاونت کشف جرائم

 

لیست دفاتر پلیس 10+ شهرستان اهواز

نام دفتر

كد دفتر

آدرس

تلفن

پادادشهر

611-111

 پادادشهر - خیابان جواد الائمه - جنب تاكسی پاداد

(0611)5543952

كیانپارس

611-112

 كیانپارس - خیابان 5 شرقی - پشت چایخانه سنتی - طبقه اول -پ 68

 (0611)3386991

زیتون

611-113

 زیتون كارمندی - نبش شهید ظهرابی - ساختمان منتظری - طبقه اول

 (0611)4444927

 انقلاب

611-114

 كوی كمپلو - فلكه اول - جنب بانك رفاه خیابان 10

 (0611)3782299

گلستان

611-115

 گلستان - خیابان فروردین - مقابل بانك صادرات - پلاك 138

 (0611)3356968

خلیج فارس

611-116

 میدان خلیج فارس - ساختمان قدس - طبقه اول

(0611)2256675

 

 

پلیس راهنمایی و رانندگی

نام

نشانی

تلفن

معاونت راهنمایی و رانندگی خیابان لشگر - جنب پل راهنمایی -
پایگاه شماره 1 راهنمایی و رانندگی بزرگراه آیت ا.. بهبهانی - خیابان سلمان فارسی -
پایگاه شماره 2 راهنمایی و رانندگی امانیه - جنب فرمانداری -
پایگاه شماره 3 راهنمایی و رانندگی  میدان شهید بندر -