آدرس

نام

کد

خيابان ازادگان جنب اداره مخابرات

اهواز

6501

اول گلستان فلکه دانشگاه اهواز

شهردانشگاهی اهواز

6502

کوی فاطميه خ ميثم نمارروبروی خ شيرانی

کوی فاطميه اهواز

6503

خ انقلاب -جنب کلانتری 5روبروی مرکزتلفن

کوی کارکنان دولت اهواز

6504

خ سلمان فارسی نبش خ ازادگان

شهرک حفاری اهواز

6505

خيابان سلمان فارسی

خيابان سلمان فارسی اهواز

6506

کيانپارس -فلکه اول

فلکه اول کيانپارس اهواز

6507

خيابان ازادگان نبش کيکاووس

دارايی پيچ استاديوم اهواز

6508

خ سلمان فارسی نبش خ ادهم

ادهم اهواز

6509

اهواز-امانيه دادگستری

دادگستری -گمرک اهواز

6510

نهضت ابادفلکه بزرگ

نهضت اباداهواز

6511

خ دکترشريعتی روبروی بازارعامری

خرم کوشک اهواز

6512

خيابان ازادگان

خيابان ازادگان اهواز

6513

فلکه دانشگاه ساختمان دارائی

دارائی اهواز

6514

خ شريعتی بين خ وکيلی وخ فيلی

کارون اهواز

6515

فلکه راه اهن ميدان هجرت

ميدان راه اهن اهواز

6516

دروازه -خيابان صباحی روبروی پخش نفت

خيابان صباحی اهواز

6517

طقه نيوسايد-ساختمان چهارطبقه شرکت نفت

کوی فدائيان اسلام اهواز

6518

خيابان امام بين شهيدادهم وشهيدگندمی

ازادی اهواز

6519

خ لشکراهوازنبش شرف

خيابان لشگراهواز

6520

خ شريعتی بين خ کافی وخ شهيدجهانيان

خيابان دکترشريعتی اهواز

6521

امانيه -خ ساسان بين مدرس وجندی شاپور

مسجدارشاداهواز

6523

کوی بهروز

کوی بهروزاهواز

6524

کوت اهواز

خيابان رودکی اهواز

6525

کوی انقلاب خيابان انقلاب

کوی انقلاب اهواز

6526

روبروی زيتون کامندی اداره کل صنايع خوزستان

شهرصنعتی اهواز

6527

سه راه خرمشهرميدان انقلاب

سه راه خرمشهراهواز

6528

خيابان امام خمينی

خيابان امام خمينی اهواز

6529

جاده کوت عبداله درويشييه

کوت عبداله اهواز

6530

اهوازکيانپارس نبش خيابان 13

شهيدچمران اهواز

6531

جاده اهوازبندرامام خمينی

مجتمع فولاداهواز

6532

زيتون کارمندی -فلکه چيتا

زيتون کارمندی اهواز

6533

اهوازويس

ويس اهواز

6534

ميدان شهدااهواز

ميدان شهدای اهواز

6535

خ دکترشريعتی مقابل گاراژبختيارياری

خيابان سی متری شمالی اهواز

6536

انقلاب جنوبی خ ناصرخسرونبش بنی هاشم

خيابان ناصرخسروجنوبی اهواز

6537

 

بانک کارگشايی اهواز

6540

چهارشير-شرکت ملی پخش فراورده های نفتی

پخش فراورده های نفتی اهواز

6543

فلکه سوم کيانپارس

فلکه سوم کيانپارس اهواز

6544

نهضت اباد-خيابان انقلاب مقابل پارک شهر

تختی اهواز

6545

اهوازکارون کارخانه لوله سازی

کارخانه لوله سازی اهواز

6546

خيابان طالقانی نبش حافظ

خيابان ايت اله طالقانی اهواز

6547

چهارصددستگاه اهواز

چهارصددستگاه اهواز

6548

ابتدای جاده مسجدسليمان شرکت ملی حفاری

شرکت ملی حفاری ايران اهواز

6550

جاده مسجدسليمان نيروگاه رامين

توانيرويس -ويس اهواز

6551

اهوازکوی ملت بلوارپاسداران پلاک 1010

کوی ملت اهواز

6553

خيابان سيمتری کيان ابادنبش خ بيست ويکم

استادمطهری اهواز

6556

خيابان کيان اهواز

خيابان کيان اهواز

6558

خ پيروزی بين شهيدفلاطون وشهيدزمانی

پادادشهراهواز

6559

اهوازبلوارپاسداران فرودگاه بين المللی اهواز

فرودگاه اهواز

6580

خيابان شيخ بهايی -جنب شهرداری منطقه 4

شهرداری منطقه 4اهواز

6581

خيابان کاوه پاساژکيش

خيابان کاوه اهواز

6582

کوی ابوذرغفاری

کوی ابوذرغفاری اهواز

6583

خ کميل بين زهره وزاويه شهرداری منطقه 13اهواز

شهرداری منطقه 7اهواز

6584

کوی گلستان خيابان فروردين بين اذرودی

کوی گلستان اهواز

6585

بلوارپاسداران نبش خيابان توحيد

پارک زيتون اهواز

6586

مانيه -خ سپاه -جنب شهرداری

شهرداری اهواز

6587

جاده کوت عبدا000پيچ خزامی روبروی پمپ بنزين

پيچ خزامی اهواز

6588

خ انقلاب -خ حضرت زينب جنب خ شهرداری

خيابان زينب اهواز

6589

کيانپارس -خ 17-شرقی مجتمع فنی اداری مخابرات

مخابرات اهواز

6590

فرهنگ شهراهوازدانشگاه ازاداسلامی

دانشگاه ازاداسلامی اهواز

6592

اهوازامانيه خ سقراطساختمان امورشعب خوزستان

امانيه اهواز

6593

اهوازکوی پرديس بلوار32متری گلشن

پرديس اهواز

6605

اهواز کوی باهنر بلوار معلم

کوی باهنراهواز

6610

اهواز فاز یک پاداد شهر فلکه فاز یک

فازيک پاداداهواز

6611

 

بانک کارگشايی اهواز

6612

 

نام شعبه

استان

تلفن سپرده و خدمات

چهارراه اباذر اهواز

خوزستان

5537192

سلمان فارسی اهواز

خوزستان

2221742-2224201

بلوارپاسداران اهواز

خوزستان

4453952

کیانپارس اهواز

خوزستان

3921800

شرکت گاز استان خوزستان

خوزستان

 

میدان هجرت اهواز

خوزستان

3335411-3366362

آزادگان اهواز

خوزستان

2212016-2222973-2236336

امانیه اهواز

خوزستان

3339403

کوی ملت اهواز

خوزستان

4460786

کوی فاطمیه اهواز

خوزستان

5514880

جسانیه بزرگ اهواز

خوزستان

2363291

بیمارستان امام خمینی اهواز

خوزستان

2222467

حمیدیه اهواز

خوزستان

 

کیان آباداهواز

خوزستان

 

اهواز

خوزستان

2214068-2214069

مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان

 

کوی انقلاب اهواز

خوزستان

3776406-3775030

شریعتی جنوبی اهواز

خوزستان

5533783

فلکه دوم کیانپارس اهوا ز

خوزستان

3333451

طالقانی اهواز

خوزستان

2231780

کارون اهواز

خوزستان

 

سه راه گلستان اهواز

خوزستان

3347609-3347610 -3347611

خرمکوشک اهواز

خوزستان

 

شریعتی اهواز

خوزستان

2222877

 

نام و آدرس شعبه

كد قديمي

كد مهرگستر

اهواز

6010

1725

كوي ملت

6011

1726

شيلات

6015

1727

پودات (توزيع علوفه)

6018

*****

اوقاف

6019

1729

جهاد کشاورزي اهواز

6330

1779

بلوار گلستان

6370

1782

منابع طبيعي

6380

1784

خيابان امام اهواز

6390

1785

شيبان

6410

1787

شهيد چمران اهواز

6420

1788

تره بار اهواز

6440

1791

دِعبل خزاعي بنکداران اهواز

6820

5017

شهيدآيت اله مدني

6830

5016

کوت عبد الله

6860

4891

سه راه خرمشهر

6890

4904

باجه ميرزا كوچك خان

6892

******

آزادگان

6900

4896

خيابان طالقاني اهواز

6920

4902

كيان اهواز

6930

4901

سلمان فارسي

6950

4900

 

 

 

نام شعبه

کد شعبه

آدرس شعبه

آسيه آباد

2298

اهوازآ سيه آ بادنرسيده به فلكه زيتون

آيت الله خامنه اي

3212

اهوازخيابان آزادگان نبش خيابان امام

آيت اله سعيدي

1536

خيابان آزادگان

اباذر

1162

اهوازچهارراه اباذر

ابتداي كيان آباد

2879

اهوازكيان آ بادنبش خيابان 9

ادهم

1427

اهوازخيابان ادهم نبش حياتي

اسلام آباد

3801

اهواز، جاده كوت عبداله

الهائي

3679

روستاي الهائي

انتهاي بني هاشم

2913

انتهاي خيابان بني هاشم نبش خيابان زينب

انوري

757

خيابان انوري نبش انوري

اهواز

7

اهوازخيابان سلمان فارسي نبش نظامي

بزرگراه

3229

اهوازخيابان امام نبش پيروزي

بني هاشم

3268

خيابان بني هاشم نبش شيخ بهاء

پاسداران ( باجه فرودگاه )

3724

اهواز بلوارپاسداران،

پانزدهم خرداد

2301

اهوازخيابان لشكر

پيچ خزامي

3802

اهوازجاده كوت عبداله پيچ خزامي

تختي

345

اهوازفلكه ساعت

توسعه نيشكر (برومي)

3723

اهواز اتوبان گلستان مقابل خيابان 12فروردين

جنگيه

3739

اهوازجاده كوت عبداله روستاي جنگيه

جواد الائمه

3874

اهوازفلكه دوم پادادشهر

چهارراه امام

1340

اهوازچهارراه امام

خيابان دانيال

3789

كوي ملت خيابان دانيال

خيابان دز

2493

اهوازاماميه خيابان دز

خيابان هفتم كيان پارس

2129

اهوازكيانپارس نبش خيابان 7كيانپارس

راهنمائي

3875

اهوازلشكرآ بادجنب پل راهنمائي ورانندگي

زيتون كارمندي

1299

زيتون كارمندي خ حجت فلكه چيتا.جنب داروخانه شعله

سلمان فارسي

2494

اهوازخيابان سلمان فارسي بين سعدي كتانباف

سوم شعبان

1508

خيابان كارون

سيد كريم

3785

مسيرجاده اهوازحميديه 5كيلومتري اهواز

شرق خيابان امام

1022

اهوازشرق خيابان امام

شريعتي

1311

خيابان شريعتي نرسيده به پل سياه

شهرك نفت

3853

اهوازشهرك نفت فاز4

شهيد اميري

3798

اهوازمنازل سپيدار

شهيد باهنر

3799

اهوازكوي باهنرمنطقه 3خيابان سبحان

شهيد بندر

1960

اهوازفلكه شهيدبندر

شهيد جعفريان

3796

زيتون كارمندي خيابان زهره نبش حجت

شهيد جهان آراء

3854

اهوازجاده كوت عبداله مقابل مخابرات

شهيد چمران

3543

اهوازكيان پارس نبش خيابان 16

شهيد داوطلب

354

خيابان شريعتي نبش خرمكوشك

شهيد دغاغله

3806

اهوازخيابان شريعتي جنوبي

شهيد دلير

73

اهوازفلكه لشگرآ باد

شهيد رجائي

3858

اهوازخيابان فراهاني كوي علوي

شهيد شهبا

2130

اهوازخيابان اصلي پادادخيابان 10

شهيد صديقيان

3744

اهوازجاده كوت عبداله كوي طالقاني

شهيد صفايي

2306

اهوازكوي بهروز20متري شهرداري (زيتون كارگري )

شهيد مدرس

3800

اهوازجاده كوت عبداله كوي مدرس

شهيد مصطفي خميني

2081

اهوازخ بني هاشم نبش شهيدمصطفي خميني (غزنوي )

شهيد مطهري

3717

اهوازجاده كوت عبداله نبش خيابان مطهري

شيبان

3719

روستاي شيبان 10كيلومتري اهواز

صنايع فولاد

3882

جاده اهوازماهشهرشركت صنايع فولاد

طالقاني

1575

خيابان طالقاني بين حافظوخوانساري

غدير

2840

اهواز، كيانپارس، خيابان شهيد رجايي، بين خيابان 11 و 12

فاز دو پادادشهر

2876

اهوازفاز2پادادشهرايستگاه 6

فدائيان اسلام

2793

كوي فدائيان اسلا م خيابان پارك

فلكه اول كيان پارس

2307

اهوازكيان پارس فلكه دوم

فلكه سوم كيان پارس

2956

اهوازكيان پارس فلكه سوم كيانپارس

كارون

72

خيابان شريعتي بين كيكاوس وكيومرث جنب سقاخانه

كافي

566

خيابان شريعتي مقابل سينماافريقا

كافي خوانساري

1908

اهوازخ شهيدخوانساري بين خ شهيدعظيم وجهانيان

كاوه

295

اهوازخيابان امام روبروي مسجدجزايري

كوت عبداله

1145

اهوازكوت عبداله

كوي انقلاب

353

اهوازخ انقلاب روبروي خيابان ارفع (كمپلو)

كوي بهداري

3386

اهوازآ رياشهر38متري 10متري دوم

كوي بهروز اهواز

750

اهوازحصيرآ باد(كوي اباذر)

كوي طالقاني

2839

اهواز400دستگاه

كوي فاطميه

2317

اهوازكوي فاطميه 20متري نبش خيابان نادري

كوي ملت

2664

كوي ملت فلكه اقبال

كيان آباد

3714

اهوازكيان آ بادنبش خيابان 22

گروه ملي

3446

كارخانجات گروه ملي درمحل كارخانه

گلستان

3720

اهوازگلستان خيابان فروردين

لوله سازي اهواز

3876

اهواززيباشهرشركت لوله سازي خيابان زاويه

مجاهدين

1165

اهوازبين خيابان نادري وامام خ مجاهدين

محوطه صنعتي

2911

اهوازنرسيده به زندان كارون

مسير كوي انقلاب

1428

اهوازخيابان انقلاب نبش ناصرخسرو

ملاشيه

3743

اهوازسه راه خرمشهرروستاي مل شيه

ملي راه

2170

كوي ملي راه خيابان زاويه نبش ليدا

منبع آب

3805

اهوارپشت كوي اباذرمنبع آ ب

ميدان انقلاب

815

اهوازسه راه خرمشهر ميدان انقلاب

ميدان بار

867

اهوازميدان بارفروشان

نبش رازي

2217

اهوازخيابان شريعتي بين رازي ومهران

نبش فرهنگ

4021

اهواز- خيابان سلمان فارسي- نبش فرهنگ

نورد كاويان

3884

اهوازكيلومتر9اهوازخرمشهرشركت نوردكاويان

 

نام

آدرس

دور نگار

تلفن1

مرکزی اهواز

اهواز ، خیابان نظامی

2226552

2230781

شریعتی اهواز

اهواز ، خیبان شریعتی

2224424

2228155

انقلاب اهواز

اهواز ، خیابان انقلاب ، بین خیابان امیرکبیر و ناصر خسرو

3789698

3783086

نهضت آباد اهواز

اهواز ، خیابان انقلاب ، جنب راهنمایی و رانندگی

3332127

3368922

بازار امام خمینی اهواز

اهواز ، بازار امام خمینی ، نبش فردوسی

2223041

2216417

آسیا آباد اهواز

اهواز ، میدان خلیج فارس

2253737

2253734

ابوذر اهواز

اهواز ، چهار راه اباذر

5523112

5543801

لشگر 92 زرهی اهواز

اهواز ، فلکه ستاد ، لشگر 92 زرهی اهواز

3332638

3339240

کمپلو اهواز

اهواز ، خیابان لشکر

3799495

3773883

باهنر اهواز

اهواز ، کوی باهنر ، بلوار معلم ، جنب تاکسی سرویس احسان

2276790

2276790

بنی هاشم اهواز

اهواز ، بنی هاشم چهارراه غزنوی

3799155

3776980

شهید چمران اهواز

اهواز ، کیانپارس ، نبش خیابان اول

3387091

3389261

کیان آباد اهواز

اهواز ، کیان آباد  ، خیابان 30 متری ، نبش خیابان 22

3371523

3370040

گلستان اهواز

اهواز ، خیابان فروردین ، بین خیابان دی و بهمن ، جنب مسجد فاطمیه

3326357

3726090

مقاومت اهواز

اهواز ، سه راه خرمشهر ، مجتمع تجاری هلال احمر

3786199

3774694

شهید وهابی اهواز

اهواز ، کیان آباد ، خیابان وهابی

3911940

3913301

پاداد شهر اهواز

اهواز ، پادادشهر ، خیابان دهم

5526002

5548681

پدافند هوایی اهواز

اهواز ، جاده کیان پارس ، سه راه اندیمشک

3363249

3363249

کوی ملت اهواز

اهواز ، کوی ملت ، فلکه عامری ، پلاک 62 ، مقابل بانک ملی

4471405

4471154

سلمان فارسی اهواز

اهواز ، خیابان سلمان فارسی

2218703

2218702

زیتون کارمندی اهواز

اهواز ، فلکه چیتا

4435834

4435835

امانیه اهواز

امانیه ، نبش خیابان دز

3337799

3368383

آزادگان اهواز

اهواز ، خیابان آزادگان

2920881

2920879

کیان پارس اهواز

اهواز ، کیانپارس ، نبش خیابان دهم شرقی

3924780

3924782

خیابان 30 متری اهواز

اهواز ، خیابان 30 متری ، بین خیابان اهوازیان و رضائی

2922729

2922728

کوت عبداله اهواز

اهواز ، کوت عبداله ، مجتمع نمایشگاههای اتومبیل

5568026

5568121

جهاد اهواز

اهواز ، خیابان امام خمینی شرقی ، نبش خیابان 10 شرقی

5515588

5515588

 

 

 

تلفن

آدرس

کد نمایندگی

نام نمایندگی

3367655- 3333981 

استان خوزستان شهر اهواز اهواز- خ شهیدچمران(کیانپارس) بین خ 8 و9شرقی پلاک 51 ساختمان گلچین ط دوم سمت راست واحد7

3014

کارون حامی

0611-3380815 -6 - 3380871

استان خوزستان شهر اهواز اهواز- کیانپارس - خ شهیدچمران- نبش خ شش غربی طبقه 2 

3027

نوید توسعه زندگی

0611-2260456-7

استان خوزستان شهر اهواز اهواز- میدان خلیج فارس- ساختمان نگین- ط اول

3073

ایمن سازان خوزستان

0611-2229205- 2234454

استان خوزستان شهر اهواز اهواز- خ طالقانی - نبش خ حافظ - ساختمان 101

3076

سپهرجنوب

0611-226722

استان خوزستان شهر اهواز خ دکتر شریعتی جنب گاراژ بختیاری پاساژ باغبان زاده

7141

مبارک

0611-3369369

استان خوزستان شهر اهواز نهضت آباد جنب اداره راهنمائی و رانندگی پلاک 31

7152

کیالوئی

 

 

7154

قاریزاده

229989-528200

استان خوزستان شهر اهواز

7212

دهقان

3778922

استان خوزستان شهر اهواز خ انقلاب بین خ فراهانی و هلالی جنب کمیته امداد امام خمینی

7501

حسابیان

2274265-2287779

استان خوزستان شهر اهواز اهواز,کوی باهنر,بلوارمعلم,منازل ترابری,ساختمان پارس یک,طبقه همکف

7522

کیانی

 

 

7552

پور مهدوی

20583-28968

استان خوزستان شهر اهواز خ شریعتی جنب چاپخانه پردیس

7607

شباب

3369974

استان خوزستان شهر اهواز فلکه سوم کیانپارس پاساژ گلی زاده کد پستی 61556

7747

فاطمی بهبهانی

3364647

استان خوزستان شهر اهواز فلکه دانشگاه , روبروی پل نمیم پنج اهواز

7762

شایان پور

4433225

استان خوزستان شهر اهواز میدان شهید چهار شیر سابق ابتدای جاده ماهشهر میدان شهید بندر جنب بانک صادرات

7764

مکوندی

445468

 

7833

آل ناصری

3336266-3333263

استان خوزستان شهر اهواز کیانپارس, نبش خ سروش غربی (جنب پل عابر پیاده) روبروی دبیرستان تقوی

7834

آذرپیکان

3328843

استان خوزستان شهر اهواز اهواز, کوی گلستان خ فروردین جنب مسجد فاطمیه

7893

سیدنعمتیان

0611-459286

 

7901

پور مهدوی

2217884

استان خوزستان شهر اهواز اهواز خ طالقانی بین سی متری و مسلم روبروی فروشگاه پلاک 233 طبقه دوم

7931

سیلان

0611-224880

استان خوزستان شهر اهواز اهواز خ آزادگان روبروی پمپ بنزین بین خ وکیلی

7932

زرگر

3369971

استان خوزستان شهر اهواز اهواز فلکه ساعت روبروی پمپ بنزین ساختمان فرطوسی طبقه اول پ 11

7993

کشفی

3789221

استان خوزستان شهر اهواز خوزستان, اهواز ,خ اصلی لشکر نبش خ شیوا

8033

حکمت پناه

۳۷۸۲۹۷۹-۰۶۱۱-۰۹۱۶۶۱۲۷۷۱۶

استان خوزستان شهر اهواز اهواز سه راه خرمشهر ساختمان مجتهد زاده طبقه دوم

8058

عوض زاده

3788011

استان خوزستان شهر اهواز اهواز کوی انقلاب ،‌نبش خ ولیعصر و ارفع ، پاساژ امیر ، شماره 102

8085

مرمزی

22249633-22226233

استان خوزستان شهر اهواز اهواز بلوار پاسدارن جنب ترمینال چهارشیر پ603 

8232

داودی

2907508-2279696

استان خوزستان شهر اهواز اهواز سه راه با هنر بیمه ایران

8248

رجبی

 

 

8258

رضایی

2214711

استان خوزستان شهر اهواز اهواز, شهید کرمی خراط بین شهید پلاک 166 

8301

بهرامی بوانی

 

 

8438

مدیح

5524272

استان خوزستان شهر اهواز اهواز خ اباذر نبش کوچه شهید محمدیان پلاک 139/1

8441

دلف زرگان

4475468-4471419

استان خوزستان شهر اهواز اهواز,بلوارپاسداران,نبش عامری,مجتمع سینا,طبقه همکف

8472

چعب

3362784-335849

استان خوزستان شهر اهواز اهواز, کیانپارس نبش خ 18 برج 13 طبقه واحد شماره 13 طبقه همکف

8512

مرادی

2216681

استان خوزستان شهر اهواز خ 24 متری پاساژ تجاری داود مقابل بانک مسکن

8518

رهنمازاده

2234515 

استان خوزستان شهر اهواز اهواز , خ اباذر (زند), نبش ادهم

8583

میرزائی گودرزی

0611-3320001

استان خوزستان شهر اهواز اهواز,گلستان,نبش خیابان حجت,بازارچه گلستان

8587

مهری بابادی

 

 

8662

کسبان

۲۲۶۲۸۳۹-۰۹۱۶۶۱۶۵۳۴۷ 

استان خوزستان شهر اهواز اهواز،خیابان شریعتی شمالی(عامری)،نبش خیابان نهج البلاغه،جنب فروشگاه ایساکو

8690

بصری عطار

5534900

استان خوزستان شهر اهواز اهواز خ خمینی (ره) جنب انبار هلائی 

8694

کریم زاده

2226682

استان خوزستان شهر اهواز خ شریعتی بین شهید عظیم ولهراسب

8695

کفائی زاده

۰۶۱۱۳۳۳۰۹۷۷

استان خوزستان شهر اهواز اهواز،پیچ استادیوم،روبروی ورزشگاه تختی،مجتمع جهان آرا

8701

طیبی

۰۹۱۲۱۹۶۹۴۶۱

استان خوزستان شهر اهواز اهواز,فلکه پنجم(میدان جمهوری),بلوارجمهوری,نبش خیابان کتانباف

8713

وفایی

3334719

استان خوزستان شهر اهواز اهواز ،‌کیان آباد ، نبش خیابان9 پ 37/1

8766

نقی ترابی

3787422

استان خوزستان شهر اهواز اهواز کمپلو خ شیخ بها نبش خ بنی هاشم روبروی دفتر معاملات‌ملکی دلفی

8943

عطاشنه

5533191

استان خوزستان شهر اهواز اهواز خیابان دهم پادادشهر جنب اداره دارائی

8952

برون

5513997

استان خوزستان شهر اهواز اهواز ،‌بلوار جوادالائمه ،‌بین خیابان 13 و 14 ، پادادشهر

8986

عوض زاده

2245797

استان خوزستان شهر اهواز اهواز ، آسیه آباد ، خیابان کارون ، بین خیابان 6 و 7 

9007

میاحی

09166179692-۰۶۱۲۳۲۳۶۷۳

استان خوزستان شهر اهواز اهواز ,ملاثانی,بلوارامام,روبروی خیابان6,کوی قدس

9012

لازمی پور

5538886-09166126278    

استان خوزستان شهر اهواز اهواز, زیباشهر,بین خیابان سوم وچهارم فرهنگیان,روبروی راه بند 

9016

راتق

4441176

استان خوزستان شهر اهواز عامری, تقاطع شریعتی و شهید حمیدی طبقه فوقانی درخشان مهر

9055

جویداوی

0611-3777660

استان خوزستان شهر اهواز اهواز خیابان انقلاب فلکه کمپلو سمت راست بین خیابان 8 و 9 

9090

طیبی نیا

۴۴۳۸۸۵۳

استان خوزستان شهر اهواز اهواز زیتون کارمندی خیابان زیتون نبش هدایت ساختمان ایگدر طبقه اول

9109

شجیرات

3364447-3334350

استان خوزستان شهر اهواز اهواز امانیه خیابان انقلاب نبش سقراط

9131

شمس آبادی

۳۷۳۰۴۰۰

استان خوزستان شهر اهواز اهواز اتوبان گلستان بالاتر ازدرب غربی دانشگاه شهید چمران پ ۱۴۹  

9136

خبازیان

۵۵۲۰۶۷۳-۰۶۱۱-۰۹۱۶۱۱۱۳۹۴۵

استان خوزستان شهر اهواز اهوازخیابان پادادشهرروبروی شهرداری منطقه۱پاساژعلی واحد۹  

9148

شجیرات

 

استان خوزستان شهر اهواز اهواز, خیابان شریعتی بین مریدی و بائینی جنب مسجد الغدیر

9172

هاشمی زاده

 

استان خوزستان شهر اهواز اهواز, بلوار پاسداران, بین خ زمزم و زمرد ساختمان محمد طبقه دوم

9186

مکوندی

0611-3359119

استان خوزستان شهر اهواز اهواز, بلوار گلستان, بین خیابان تربت و شیراز, روبروی مدیریت بانک کشاورزی

9217

اماره

 

استان خوزستان شهر اهواز اهواز, چهارراه سلمان فارسی, نبش خ محمدیان, مجتمع تجاری بهار ط اول پ 36

9250

ابراهیمی راد

06112257737

استان خوزستان شهر اهواز اهواز, عامری, میدان خرمکوشک, پلاک 37 

9312

دهنائی

0611-3372170

استان خوزستان شهر اهواز اهواز, کیان آباد, خ 30 متری نبش خ 18 غربی 

9370

عبیاوی

 

استان خوزستان شهر اهواز اهواز زیتون کارمندی  بین فلکه سنگروپارک نبش خیابان فیلسوف 

9383

آباده

 

 

9455

خالدیان

0611-3748316-09163114922

استان خوزستان شهر اهواز اهواز, گلستان, خیابان فروردین, بین اقبال و نصرت, روبروی بیمارستان گلستان 

9465

سبز قبائی

۳۳۴۲۵۳۴

استان خوزستان شهر اهواز اهواز بلوارگلستان نرسیده به میدان کودک نبش خیابان امنیت

9511

کایدیانی

۰۹۱۶۳۱۳۴۰۵۲    

استان خوزستان شهر اهواز اهواز بلوارپاسداران جنب ترمینال مسافربری زاگرس 

9546

حیدری کایدان

3333981-3367655  

استان خوزستان شهر اهواز اهواز, کیانپارس, بین فلکه اول و دوم نبش خ شهریور شرقی

9557

حسینی خوزانی

۵۵۴۶۲۱۳

استان خوزستان شهر اهواز پادادشهر,بلوارجوادالائمه,خ ۱۸و۱۹غربی,ساختمان فرزاد

9571

عبدالهی

۲۲۹۹۶۶۲-۰۶۱۱

استان خوزستان شهر اهواز اهواز,راهبندایثار,بلوارمعلم,نبش کوی شهروند,ساختمان باورصاد 

9578

گل زردان

۳۳۶۲۸۳۰

استان خوزستان شهر اهواز اهواز کیان پارس خیابان شهیدچمران نبش خیابان موحدین طبقه فوقانی پوشاک هاکوپیان

9582

کاه کش حاتمی

0611-3330563

استان خوزستان شهر اهواز اهو از,امانیه,,خیابان عارف,نبش منصفی,پلاک39 

9603

صفوی

0611-3783418

استان خوزستان شهر اهواز اهواز, خ انقلاب بین شیخ بهاء و ناصرخسرو پاساژ بهاران مغازه سوم سمت چپ

9620

نادری اصل

 

استان خوزستان شهر اهواز اهواز, کوروش, بلوار پاسداران نبش خ کارون  

9634

شموسی

۲۹۲۱۹۳۸-۲۲۱۸۰۱۰-۲۲۱۸۰۱۱

استان خوزستان شهر اهواز اهواز خیابان آزادگان بین شریف زاده ومصطفایی ساختمان سدن طبقه اول واحد۱

9635

فتحی

۲۲۲۳۷۹۱-۰۶۱۱-۰۹۱۶۳۱۰۶۵۹۵ 

استان خوزستان شهر اهواز اهواز,خیابان شریعتی,نبش خیابان شهید عظیم

9642

محمودی

0611-4436528-09166120609

استان خوزستان شهر اهواز اهواز, کوروش, خیابان اقبال بین خیابان 2 و 4 

9650

بینایی

۳۷۷۵۳۰۲

استان خوزستان شهر اهواز اهواز کوی انقلاب خیابان شیخ بهایی جنوبی نبش خواجه نصیر پلاک۲۱۹

9673

عرابی

۵۵۶۰۳۹۵-۰۶۱۱-۰۹۱۶۶۳۱۵۴۴۲ 

استان خوزستان شهر اهواز اهواز،بلوارآیت اله بهبهانی،کانتکس زبرپل عابرپیاده

30018

عتابی

۲۲۸۶۰۷۴

استان خوزستان شهر اهواز اهواز،باهنر،بلوارمعلم،نرسیده به میدان سه راهی نگهبان،جنب مشاورایلیا

30036

منجزی

 

استان خوزستان شهر اهواز اهواز, زیتون کارگری, خ علامه پلاک 242    

30049

معینی کربکندی

2219126 

استان خوزستان شهر اهواز اهواز, 30 متری بین شمخانی و نبی ئی, ساختمان خیاط زاده پلاک 46 ط اول

30050

سلامات

 

استان خوزستان شهر اهواز اهواز, خ امام خمینی (ره), نبش خ ادهم روبروی مسجد آیت اله بهبهانی

30051

روزبان

 

استان خوزستان شهر اهواز اهواز,گلستان,خیابان قزوین,نرسیده به کوی سعدی,پلاک۶۹ 

30052

جعفرزاده افشاری

 

استان خوزستان شهر اهواز اهواز,عامری,خیابان شریعتی,روبروی بانک صادرات,پلاک۳۴۳ 

30057

مرادحسینی

0611-2235821 

استان خوزستان شهر اهواز اهواز, خ آزادگان, نبش طالقانی روبروی سینما ساحل ط سوم  

30092

اسدی

 

استان خوزستان شهر اهواز اهواز, خیابان فرهنگ نبش جمهوری

30137

حمد

۰۹۱۶۶۰۵۷۱۹۷    

استان خوزستان شهر اهواز اهواز خیابان زند نبش خیابان سعدی پلاک ۹۳

30184

شیروانی

0611-4433772

استان خوزستان شهر اهواز اهواز, زیتون کارمندی, بین خ فرشته و خ فردوس روبروی بانک مسکن

30342

محافل

0611-3368392  

استان خوزستان شهر اهواز اهواز, امانیه, خ سقراط بین خ سپاه و پودات

30380

داریوشی

 

استان خوزستان شهر اهواز اهواز, پیچ کارون, نبش خیابان 14 پلاک 126

30396

میان آبی

 

استان خوزستان شهر اهواز اهواز, میدان خلیج فارس, جنب لاستیک بارز

30417

موسوی

۴۴۷۷۲۸۴

استان خوزستان شهر اهواز اهواز کوی ملت بلوارپاسداران بین خیابان آنزان وعامری

30485

عنافجه

0611-2213478-2212577   

استان خوزستان شهر اهواز اهواز, خ سلمان فارسی, خ سعدی, نبش سیروس ساختمان نور ط اول

30508

یوسفی

06114443145

استان خوزستان شهر اهواز اهواز,زیتون کارمندی خیابان زاویه,روبروی بیمارستان ابوذر 

30515

لرکی

0611-2210545 

استان خوزستان شهر اهواز اهواز, خیابان شریعتی بین شمخانی ونبی ئی , پاساژحمادی پلاک 635  

30533

کشفی

0611-4463306

استان خوزستان شهر اهواز اهواز,بلوارپاسداران,زرگان,بعداز پل هوایی پلاک 1080

30547

نیسی

 

استان خوزستان شهر اهواز اهواز,زیتون کارمندی,خیابان زاویه,نبش خیابان حجت,مجتمع امیر

30668

مکوندی

0611-5532511

استان خوزستان شهر اهواز اهواز,پادادشهر,خیابان10,نبش شهیددباغ زاده,

30691

کاظمی شیخ شبانی

۴۴۴۹۵۶۶-۰۶۱۱-۰۹۱۶۶۱۷۰۳۸۶-۴۴۳۱۰۹۹

استان خوزستان شهر اهواز اهواز,زیتون,کارمندی,خیابان کمیل,بین زاهدوزمرد,پلاک ۱۸۱

30710

میاحی

۰۹۱۶۸۳۱۶۶۰۶-۴۴۳۰۰۱۵   

استان خوزستان شهر اهواز اهواز ملی راه فلکه سنگر نبش خاقانی پلاک ۴۴  

30771

نوروزی

۰۹۱۶۳۱۳۲۵۷۰

استان خوزستان شهر اهواز اهواز کوی گلستان خیابان بوستان بین خیابان همدان وخیابان کاشان

30812

ممتازان

۲۲۴۶۰۱۶-۰۶۱۱

استان خوزستان شهر اهواز اهواز،بلوارپاسداران،نبش خیابان شهیدچهارلنگ

30855

فدایی

۳۷۲۲۲۲۰

استان خوزستان شهر اهواز اهوازِ گلستان خیابان فروردین بین بهمن واسفند مجتمع تجاری سکویا

30950

راستی پور

۰۹۱۶۱۱۱۸۲۲۵-۵۵۳۸۰۶۱-۰۶۱۲

استان خوزستان شهر اهواز اهواز ٬ خ شریعتی جنوبی ٬ بین خ رازی و رودکی ٬ پاساژ فرجادی ٬ مغازه سوم سمت چپ

30960

فرجادی

۳۳۷۵۸۹۵

استان خوزستان شهر اهواز اهواز کیان آباد بین خیابان۱۱و۱۲شرقی مجتمع فضیلت

30979

جعفریان

۴۴۶۲۰۳۰

استان خوزستان شهر اهواز اهواز ٬ بلوار پاسداران ٬ نبش خ اصلی ٬ کوی فرهنگیان

30981

سیدطالبی فریدن

۳۳۷۱۴۷۹ 

استان خوزستان شهر اهواز اهواز ٬ خ وهابی ٬ بین خ ۲۱و۲۰ کیان آباد

30997

کردانی

۰۹۱۶۱۱۱۳۹۴۶    

استان خوزستان شهر اهواز اهواز ٬ ملی راه ٬ خ شهید بهشتی ٬ نبش خ انوری ٬ پاساژ بهرامی ٬ پلاک۳

31018

مختارباف

۴۴۴۹۹۷۷-۵-۴۴۴۹۰۰۴  

استان خوزستان شهر اهواز اهواز ملی راه خیابان زاویه نبش خیابان خاقانی

31034

دورشی

 

 

تلفن

آدرس

کد نمایندگی

نام نمایندگی

0611-3329597

اهواز:بلوار فروردين،بين آذر و دي،پلاك 129.

0166

شركت خدمات بيمه اي پادسبز زندگي

0611-2215032 - 2218027 - 09166143467

اهواز خ طالقاني نبش فردوسي ساختمان 601

0218

حميد شيخ السلامي

2233538- 09166151356

اهواز خ آزادگان (24 متري)پلاك 2/3011

0724

محمد داودي