شماره: 9087
1391/12/20
دومين جلسه ستاد نوروزي روابط عمومي هاي شهرداري اهواز برگزار شد
دومين جلسه ستاد نوروزي روابط عمومي هاي شهرداري اهواز برگزار شد

 دومين جلسه ستاد نوروزي روابط عمومي هاي شهرداري اهواز برگزار شد .

به گزارش سايت شهرداري اهواز در اين جلسه آخرين هماهنگي هاي مربوط به آماده سازي شهر جهت استقبال از مهمانان نوروزي صورت گرفت.

در اين جلسه مقرر شد در كليه مناطق هشتگانه شهرداري به مناسبت عيد نوروز جشن هاي بزرگي برپا گردد و سازمان فاوا نيز نسبت به برگزاري دوره هاي جلسات توجيهي و آموزش نقشه webGIS به پرسنل مستقر در كيوسك هاي از من بپرس اقدام نمايد.

در پايان مقرر گرديد نامگذاري جشن هاي عيد نوروز بعد از جمع بندي نهايي به مناطق ابلاغ گردد.

حق انتشار محفوظ است ©