تلفن های ضروری

نام

نشانی

تلفن

اطلاعات پزشکی - هلال احمر

-

147

اطلاعات تلفنی 118

-

118

اطلاعات دارویی

-

191

اطلاعات راه آهن

-

139

اطلاعات راهها

-

141

اطلاعات فرودگاه

-

199

اورژانس 115 (فوریتهای پزشکی)

-

115

اوقات شرعی

-

192

آتش نشانی

-

112-125

خرابی تلفن

-

117

ستاد اجرایی امر به معروف

-

114

ستاد تعزیرات حکومتی

-

124

ستاد خبری اطلاعات

-

113

ستاد خبری ناحیه انتظامی

-

116

ستاد مبارزه با مواد مخدر

-

128

صدای مشاور خانواده

-

148

عملیات آب

-

122

عملیات برق

-

121

عملیات گاز

-

194

فوریتهای پلیس

-

110

مسائل شرعی

-

155

ندای قرآن

-

144

هلال احمر

-

147

هواشناسی

-

134